Zamówienie publiczne

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-11/17
ZP/PN-11/17
2017-08-07
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2017-11-09
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia