Zamówienie publiczne

Dostaw odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze Galileo oraz usługa przeglądu i konserwacji, a także napraw analizatora Galileo ZP/PN-10/17
ZP/PN-10/17
2017-07-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-09-06
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia