Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz do drukarek termotransferowych ZP/ZC-9/17
ZP/ZC-9/17
2017-07-24
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-08-18
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia