Zamówienie publiczne

Dostawa rozmrażacza do osocza ZP/KC-17/2017
ZP/KC-17/2017
2017-07-12
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-07-28