Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do serologii grup krwi - ZP/PN-8/17
ZP/PN-8/17
2017-07-10
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 4
2017-09-06
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia