Zamówienie publiczne

Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN-7/17
ZP/PN-7/17
2017-06-10
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-10-04
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia