Zamówienie publiczne

Dzierżawa w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawa kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych - ZP/PN-6/17
ZP/PN-6/17
2017-05-11
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-08-21
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia