Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ZP/KC-11/2017
ZP/KC-11/2017
2017-04-20
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-05-05