Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim – ZP/KC-9/2017
ZP/KC-9/2017
2017-04-06
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-04-19