Zamówienie publiczne

Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej ZP/PN-2/17
ZP/PN-2/17
2017-04-03
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-05-19
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia