Zamówienie publiczne

Dostawa kart z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi na analizatorze IH-1000 ZP/KC-8/2017
ZP/KC-8/2017
2017-03-24
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-04-06