Zamówienie publiczne

Usługa wykonania badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami przesiewowych testów wirusologicznych anty – HIV, anty – HCV, HBs – antygen oraz przeciwciałami anty – Treponema pallidum ZP/KC – 6/2017
ZP/KC-6/2017
2017-03-20
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-04-25