Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Suwałkach
ZP/KC-4/2017
2017-02-23
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42
2017-03-06