Zamówienie publiczne

Dystrybucja energii elektrycznej do Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce
ZP/WR-30/16
2017-02-22
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-02-22
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia