Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron ZP/KC-2/2017
ZP/KC-2/2017
2017-01-31
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-02-14