Zamówienie publiczne

Usługa dostarczenia bonów towarowych ZP/PN-1/17
ZP/PN-1/17
2017-01-31
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-04-12
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
Zmana treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert