Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania osocza oraz płynów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-31/16
ZP/PN-31/16
2016-12-12
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-02-15
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia