Zamówienie publiczne

Dostawa zamrażarki szokowej do zamrażania osocza ZP/PN-29/16
ZP/PN-29/16
2016-12-08
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-01-27
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia