Zamówienie publiczne

Usługa wykonania oznaczeń antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I i II – A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie wysokiej rozdzielczości dla potencjalnych dawców szpiku - ZP/WR-27/16
ZP/WR-27/16
2016-12-05
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-12-21
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia