Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK w Białymstoku oraz jego Terenowych Oddziałów w Hajnówce i Łomży ZP/KC-24/2016
ZP/KC-24/2016
2016-12-05
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-12-27