Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze biochemicznym Konelab 20i wraz z przeglądem technicznym analizatora ZP/KC-22/2016
ZP/KC-22/2016
2016-11-25
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-12-13