Zamówienie publiczne

Dostawa energii elektrycznej do Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce ZP/PN-28/16
ZP/PN-28/16
2016-11-25
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-01-05
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia