Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawa pojemników i workówZP/PN-26/16
ZP/PN-26/16
2016-11-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2019-02-06
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia