Zamówienie publiczne

Dostawa urządzeń do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą jednorazowych połączeń ZP/PN-25/16
ZP/PN-25/16
2016-11-14
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2017-01-04
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia