Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do cytometru przepływowego BD FACSCalibur ZP/KC-21/2016
ZP/KC-21/2016
2016-11-08
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-11-23