Zamówienie publiczne

Dostawa wirówki do preparatyki krwi ZP/PN-24/16
ZP/PN-24/16
2016-10-11
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-11-23
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia