Zamówienie publiczne

Usługa wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ZP/KC-19/2016
ZP/KC-19/2016
2016-09-23
.
Grażyna Cieślak tel. 85 745 63 39, Teresa Czerechowska tel. 85 745 63 51 oraz Marta Stocka, Aneta Kiersnowska tel. 85 745 63 42
2016-11-09