Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń z zakresu serologii grup krwi na analizatorze Galileo oraz usługę przeglądów i konserwacji, a także napraw analizatora Galileo ZP/KC-13/2016
ZP/KC-13/2016
2016-07-21
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-08-17