Zamówienie publiczne

Dostawa krwinek kontrolnych do układu ABO, Rh oraz antygenu K z układu Kell ZP/KC-14/2016
ZP/KC-14/2016
2016-07-21
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-08-11