Zamówienie publiczne

Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN-19/16
ZP/PN-19/16
2016-07-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-08-12
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia