Zamówienie publiczne

Dostawa niezbędnych elementów do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z dostawą analizatorów ZP/KC-12/2016
ZP/KC-12/2016
2016-07-11
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-07-21