Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz do drukarek termotransferowych - ZP/ZC-18/16
ZP/ZC-18/16
2016-07-06
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-07-27