Zamówienie publiczne

Dostawa niezbędnych elementów do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej ZP/KC-8/2016
ZP/KC-8/2016
2016-06-17
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-07-06