Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego ZP/PN-17/16
ZP/PN-17/16
2016-06-06
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-07-26
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia