Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników do serologii grup krwi ZP/PN-14/16
ZP/PN-14/16
2016-04-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2016-07-27
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia