Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów diagnostycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA ZP/PN-13/16
ZP/PN-13/16
2016-04-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-06-15
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia