Zamówienie publiczne

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ZP/PN-12/16
ZP/PN-12/16
2016-04-15
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-08-04
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia