Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych ZP/PN-11/16
ZP/PN-11/16
2016-04-13
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-08-30