Zamówienie publiczne

Dostawa wagomieszarek do pobierania krwi ZP/PN-8/16
ZP/PN-8/16
2016-04-12
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-06-07
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia