Zamówienie publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego ZP/PN-10/16
ZP/PN-10/16
2016-04-07
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-06-08
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia