Zamówienie publiczne

Budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Hajnówce w technologii modułowej ZP/PN-3/16
ZP/PN-3/16
2016-02-23
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2016-04-08
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia