Zamówienie publiczne

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-4/16
ZP/PN-4/16
2016-02-18
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka, Beata Kardasz tel. 85 745 63 42
2016-03-23