Zamówienie publiczne

Wymiana nawierzchni drogowych, podgrzanie ciągu komunikacyjnego oraz roboty elektryczne ziemne na części posesji RCKiK w Białymstoku ZP/KC-29/2015
ZP/KC-29/2015
2015-12-23
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-01-27