Zamówienie publiczne

Usługa dostępu do Internetu przez symetryczne łącze na rzecz RCKiK Terenowy Oddział w Hajnówce oraz Terenowy Oddział w Łomży ZP/KC-27/2015
ZP/KC-27/2015
2015-12-15
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-12-30
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia