Zamówienie publiczne

Dostawa płynów do aferez kolekcyjnych i leczniczych ZP/PN-32/15
ZP/PN-32/15
2015-12-09
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-01-27
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia