Zamówienie publiczne

Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ZP/PN-30/15
ZP/PN-30/15
2015-11-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Aneta Kiersnowska, Marta Stocka, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-01-05
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia