Zamówienie publiczne

Dostawa odczynników i niezbędnych materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych oraz przeglądy techniczne na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze biochemicznym Konelab 20i ZP/KC-24/2015
ZP/KC-24/2015
2015-11-26
.
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-12-07