Zamówienie publiczne

Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych oraz dostawę pojemników ZP/PN-25/15
ZP/PN-25/15
2015-10-30
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-12-17
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia