Zamówienie publiczne

Dostawa specjalistycznych samochodów osobowo – dostawczych do transportu krwi i jej składników ZP/PN-28/15
ZP/PN-28/15
2015-10-27
Biuletyn Zamówień Publicznych
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska oraz Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2015-12-03
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia