Zamówienie publiczne

Dostawa zestawów, pojemników pustych, igieł i płynów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej ZP/PN-26/15
ZP/PN-26/15
2015-10-26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Marta Stocka, Aneta Kiersnowska, Beata Kardasz, tel. 85 745 63 42
2016-02-02